Vanliga frågor och svar

Jag har problem med att genomföra en beställning, vad ska jag göra?

Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda.
Vid fortsatta problem, kontakta vår kundtjänst för teknisk support.

Vilka åtgärder vidtas vid produktfel eller felaktig leverans?

Kontakta omedelbart vår kundtjänst om du upptäcker något fel med din produkt eller leverans.
Vi kommer att hantera problemet och erbjuda lämplig lösning.

Hur hanterar ni prisstrategin för era produkter?

Vi deltar inte i något priskrig eftersom vi primärt står för kvalitet och värnar om rimliga marginaler. Våra noggrant utvalda råvaror påverkar produktionstid och har generellt sett högre kostnad jämfört med andra alternativ, oavsett smak eller leveranstid.

Hur kontaktar jag kundtjänst?

Du kan nå vår kundtjänst via e-post på info@swedishpowerfactory.se eller via vårt kontaktformulär på webbplatsen.

Vad är era värderingar?

Kvalitet, design, miljömedvetenhet, innovation och starka relationer.